Privacy statement en voorwaarden

Ben je jonger dan 16 jaar? Laat dan je wettelijk vertegenwoordiger (meestal je ouders) deze voorwaarden lezen en al dan niet accepteren. Let op: als je jonger bent dan 13 jaar, mag je onze website  helaas niet gebruiken.

privacy statement

verantwoordelijkheid

Voor de verwerking van je gegevens is verantwoordelijk Alles in mode.

  • Einsteinweg 3
  • 7741KP Coevorden
  • Whatsapp: +31619818005
  • E-mailadres allesinmode@hotmail.com
  • Ons B.T.W.-nummer is NL001632475B97
  • Kamer van Koophandel nummer 65711432

Wij hanteren het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van onze websites Allesinmode.nl, Fashionbelike, en onze social media-kanalen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en je hebt het recht om je persoonsgegevens te corrigeren als dat nodig is of (gedeeltelijk) te laten verwijderen. Hiervoor kun je contact met ons opnemen op ons e-mailadres info@allesinmode.nl.

Algemeen

In de eerste plaats gebruiken wij je gegevens, zoals je naam en e-mailadres, om uitvoering te geven aan gesloten (koop)overeenkomsten. Deze gegevens mogen wij verwerken omdat dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de (koop)overeenkomst. Wij gebruiken gegevens van bezoekers ook voor het toesturen van aanbiedingen, zowel per e-mail als per post, zodra je aangeeft daarop prijs te stellen, en voor het vergroten van onze marketingkennis in de breedste zin van het woord. Wij stellen gegevens over bezoekers van onze websites niet ter beschikking aan derden anders dan (marketing)dienstverleners waar wij mee samenwerken of gedupeerden en/of de autoriteiten in het geval van (een vermoeden van) misbruik of indien daartoe krachtens wet of rechterlijke uitspraak verplicht.

Wij laten alle gegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid bewaren.

Door akkoord te gaan met dit privacy statement, geef je ons uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming om de verzamelde persoonsgegevens aan deze door ons geselecteerde derde partijen te verstrekken.

Wij registreren geen bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, politieke voorkeur en dergelijke.

Waar verderop wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt er bedoeld: opgevraagde URL, tijdstip, ip-nummer, referer-url, user-agent-string, browsertype, schermresolutie, kleurdiepte, in sommige gevallen uw zoektermen bij een zoekmachine en dergelijke.

Wij gaan niet actief na door wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt wordt en wij herleiden deze gegevens niet tot jouw persoon, tenzij naar ons oordeel sprake is van een vermoeden van misbruik.

Webbeacons en cookies

Verderop wordt er gesproken over een webbeacon. Een webbeacon (ook wel pixel tag) is een kleine onzichtbare afbeelding die wordt geïntegreerd in een webpagina om de opvraging van de pagina te registreren. Het is mogelijk dat het gebruik van de webbeacon gecombineerd wordt met het gebruik van cookies, en dat op die manier geregistreerd wordt dat een specifiek apparaat een specifieke pagina (opnieuw) bezoekt. Een cookie is een klein bestand met gegevens dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen door jouw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om gebruikersinstellingen op te slaan, ingelogd te blijven of om advertenties af te stemmen op interesses en voorkeuren die blijken uit jouw klikgedrag.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt cookies ook weigeren of selectief accepteren. Als je cookies uitschakelt is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn. Zo kun je bijvoorbeeld geen bestellingen doen in de webwinkel zonder cookies te accepteren. Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van jouw browser kun je surfen naar de websites van de fabrikanten van de volgende veel gebruikte browsers:

Schakel je het gebruik van cookies uit, dan zal het webbeacon een (anonieme) bezoeker registreren.

Wanneer je onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van jouw opvragingen in zogenaamde logfiles bijgehouden. De technische kenmerken worden met behulp van een webbeacon verkregen. De verkregen gegevens worden gedurende onbepaalde tijd bewaard ten behoeve van statistische analyses.

Tijdens het bestellen wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Zoekopdrachten

Wanneer je op onze website een zoekfunctie gebruikt dan kunnen jouw zoektermen gecombineerd met de technische kenmerken worden opgeslagen.

De verkregen gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard ten behoeve van analyses.

Webanalyse

Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze door eencookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt rechtstreeks overgebracht naar en door Google opgeslagen op door of voor Google beheerde servers; Alles in mode krijgt deze gegevens niet te zien.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten zoals Alles in mode en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google heeft verklaard jouw in dit kader verkregen IP-adres niet te zullen combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het doen of nalaten van Google in dit kader; wat dat betreft is er sprake van een rechtsverhouding tussen jou en Google waarbij Alles in mode geen partij is. Door deze website te gebruiken, stem je daarmee in.

Nieuwsbrieven

Wanneer je jezelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief dan wordt jouw e-mailadres door ons bewaard voor de looptijd van je abonnement. Je kunt je te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven. Hiervoor staat in elke nieuwsbrief een duidelijke en voordehandliggende manier vermeld. Mocht je er via de betreffende manier niet in slagen om jouw abonnement te beëindigen dan kun je ons bij uitzondering schriftelijk op de hoogte stellen van jouw wens om je af te melden voor de betreffende nieuwsbrief.

Jezelf afmelden zullen wij niet opvatten als een verzoek tot verwijdering van de reeds verzamelde gegevens; als je je bedenkt willen we in staat zijn om je dezelfde persoonlijke service te bieden als voorheen zonder dat we daarvoor opnieuw gegevens van je moeten verzamelen.

Bestellen via de webwinkel

Wanneer je een bestelling plaatst bij onze webwinkel slaan wij alle door jou verstrekte informatie voor onbepaalde tijd op. Door een bestelling te plaatsen, geef je daar toestemming voor – ook al is dat niet voor alle gegevens vereist. Met deze gegevens kunnen we onder meer een ontvangstbevestiging van je bestelling en een verzendbevestiging sturen.

Wil je dat we je gegevens verwijderen, stuur dan een e-mail naar info@allesinmode.nl.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van (een vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot onze websites ontzeggen. Bij (een vermoeden van) vormen van misbruik waarbij derden (kunnen) worden geschaad, kunnen wij we de ons bekende informatie, inclusief persoonsgegevens, aan deze derden en/of de autoriteiten (doen) verstrekken.

Bij (een vermoeden van) misbruik kunnen wij pogingen (doen) ondernemen om de gegevens tot jouw persoon te herleiden.

Voorts stellen wij persoonsgegevens ter beschikking van de autoriteiten wanneer dit door de autoriteiten wordt of krachtens wet of rechterlijke uitspraak is verplicht.

Tot slot

Wij kunnen de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen onze voorwaarden hierop aangepast worden. Raadpleeg daarom steeds deze pagina voor de recentste voorwaarden.

Wens je deze voorwaarden niet (langer) te accepteren, staak dan in ieder geval onmiddellijk het gebruik van onze websites en social media-kanalen.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy statement of als je inzage wil in jouw persoonsgegevens, deze wilt wijzigen of verwijderen, neem dan contact met ons op via info@allesinmode.nl. Je kunt hiervoor ook het bovenaan dit privacy statement vermelde adres gebruiken.